WYDARZENIA CYKLICZNE


W Tarnogórskim Centrum Kultury od lat realizowane są wydarzenia cykliczne, które wrosły już w krajobraz kulturalny naszego Miasta.


Do najbardziej popularnych i cieszących się największym zainteresowaniem należą m.in. EKO KRAINA, DNI KULTURY PODRÓŻNICZEJ, PODRÓŻE ZE SZTUKĄ, MAKATY, W STRONĘ INNEGO oraz warsztaty rękodzieła w najróżnorodniejszych dziedzinach, a także np. warsztaty fotograficzne lub komputerowe dla seniorów. Działania cykliczne często połączone są z animacją kulturalną polegającą na aktywizacji społecznej różnych środowisk, 
Tarnogórskie Centrum Kultury wspiera również inicjatywy oddolne, inspirowane przez organizacje społeczne i przez samych mieszkańców Miasta Gwarków.
Do takich współorganizowanych wydarzeń należą m.in.: Dzień Rodziny, Annum Kids czy też Przegląd Muzyki Klasycznej dla Dzieci Klasycznie-Artystycznie.
Zapraszamy do włączenia się w działania animacyjne Tarnogórskiego Centrum Kultury!

                                                                                                                                                                                                                   
           
  

 
 
 
ZAJĘCIA STAŁE
 

Informacje